Andrzej Sikorowski

Góralska kol?da

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Drogi zanios?o, ?cie?ki zawia?o
gdzie si? ukry?a?, gdzie si? podzia?a?
szukali wszyscy razem wo?ali
zerkali w okna drewnianych chat
przecie? tak ma?o czasu zosta?o
i ju? kapela dobrze rozgrzana
w izbie czerwono a? od korali
a panny m?odej brak i brak
górska kol?do w futrzanej czapie
w ko?uchu wiatrem suto wyszywanym
leci po ciebie orszak skrzydlaty
weselne dzwoni? sanie
górska kol?do w czapie futrzanej
górska kol?do ?nie?no - bia?a pani
mróz ci w posagu wniós? zakopane
by? królowa?a na nim
drogi zanios?o, ?cie?ki zawia?o
lecz ci? znale?li rada? nie rada
bo gdy szukali nawo?ywali
zdradzi? kryjówk? zbudzony las
przecie? niewiele czasu zosta?o
i go?ci trzyma? tak nie wypada
to?by ludziska potem gadali
?e panny brak?o w za?lubin czaspowrót