Andrzej Sikorowski

Nowy Rok

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Zbrudzili?my staroroczne dni
Trzeba odda? je do pralni by
Zmy? zdarzenia które nigdy ju? nie wróc?
Trzeba obrus na stó? bia?y s?a?
Rzuci? kart? która nie chce bra?
Któr? czas dni trzystu kilku zgniót? i wymi??

Nowy Rok si? przecie? zbli?a
Nowe niesie kalendarze
Przywitajmy go przed furtk?
Reszt? czas poka?e
Nowy Rok si? przecie? zbli?a
Tuszem oczy nam rozma?e
Ale wyjd? wszyscy razem
Reszt? czas poka?e

Mro?nym styczniem oszo?omi nas
Majem popchnie w akacjowy czas
?ó?ty li?? jesieni wepnie w klap?
Starych ludzi wytnie portret z ram
Potem gdzie? wysi?dzie w polu sam
Jak pasa?er który je?dzi? rok na gap?

Kto? si? pewnie b?dzie g?o?no ?mia?
To znów w k?cie kto? zap?acze sam
I marzenia poszybuj? a? do nieba
W tych marzeniach b?dzie jedna my?l
Któr? trzeba si? podzieli? dzi?
?eby wreszcie w Polsce by?o tak jak trzeba

Nowy Rok si? przecie? zbli?a... itd.powrót