Andrzej Sikorowski

Pastora?ka Pod Bud?

Muzyka: Pod Bud?, s?owa: Andrzej Sikorowski

Nios? dary do stajenki
niech ucieszy si? male?ki
niech si? narodzone cudo
swojsko czuje tu pod bud?
idzie pierwsza Anna Treter
która ?piewa jak anio?ek
niesie dziecku ciep?y sweter
i piosenki dwie weso?e
za ni? zaraz Andrzej ?urek
na basówce pohukuje
czasem ?piewa zgodnym chórem
gdy za mocno przygazuje
Marek Tomczyk ma gitar?
i jest strasznie bieg?y w r?kach
Grzesio Schneider rytmów par?
wystukuje na b?benkach
a Andrzejek Sikorowski
sam zamyka ca?y pochód
czasem pisze owe piosnki
i ma z tego marny dochód
gra kapela przy stajence
i na ?niegu nuty gubi
a te nuty tak mniej wi?cej
w jedn? ca?o?? skleja Subi
nasz realizatorpowrót