Andrzej Sikorowski

Przybie?eli do BetlejemPrzybie?eli do Betlejem pasterze,
graj? skocznie Dzieci?teczku na lirze,
Chwa?a na wysoko?ci,
chwa?a na wysoko?ci,
a pokój na ziemi.

Oddawali swe uk?ony w pokorze
Tobie, z serca ochotnego, o Bo?e!
Chwa?a na wysoko?ci,
chwa?a na wysoko?ci,
a pokój na ziemi.

Anio? Pa?ski sam og?osi? te dziwy,
których oni nie s?yszeli, jak ?ywi.
Chwa?a na wysoko?ci,
chwa?a na wysoko?ci,
a pokój na ziemi.

Dziwili si? napowietrznej muzyce
i my?leli: Co to b?dzie za Dzieci??
Chwa?a na wysoko?ci,
chwa?a na wysoko?ci,
a pokój na ziemi.

Oto Mu si? wó? i osio? k?aniaj?,
trzej królowie podarunki oddaj?.
Chwa?a na wysoko?ci,
chwa?a na wysoko?ci,
a pokój na ziemi.

A anieli gromadami pilnuj?,
Panna czysta wraz z Józefem piastuj?.
Chwa?a na wysoko?ci,
chwa?a na wysoko?ci,
a pokój na ziemi.

My Go tak?e Bogiem, Zbawc? ju? znamy
i z ca?ego serca wszyscy kochamy.
Chwa?a na wysoko?ci,
chwa?a na wysoko?ci,
a pokój na ziemi.powrót