Andrzej Sikorowski

Pójd?my wszyscy do stajenkiPójd?my wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki,
powitajmy Male?kiego
i Maryj?, Matk? Jego.

Witaj, Jezu ukochany,
od patriarchów czekany,
od proroków og?oszony,
od narodów upragniony.

Witaj, Dzieci?teczko w ??obie,
wyznajemy Boga w Tobie,
co? si? narodzi? tej nocy,
by nas wyrwa? z czarta mocy.powrót