Andrzej Sikorowski

Ta sama mi?o??

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Granatowy nosi?am mundurek
na r?kawie tarcza czerwona
trzeba by?o zdawa? matur?
a ja tak kocha?am Lennona
Jego zdj?cia klei?am w zeszytach
i nad ?ó?kiem mia?am je te?
na okr?g?o s?uchana p?yta
nieraz by?a mokra od ?ez
Ja do szko?y chodzi?am w glanach
z flanelow? koszul? na wierzch
a z walkmana lecia?a Nirvana
od poranku po szary zmierzch
Tamten facet gra? takie nuty
?e chcia?o si? odlecie? z nim
za horyzont przez jesie? zasnuty
lub ze skr?ta niebieski dym
Sprawa znana od pokole?
których tyle ju? uby?o
?e zmieniaj? si? idole
ale wci?? ta sama mi?o??
Sprawa znana od pokole?
nieszczególny ?aden dramat
?e zmieniaj? si? idole
ale mi?o?? wci?? ta sama
Teraz inne problemy na g?owie
tamta szko?a ju? tylko w snach
inne czasy inni wodzowie nawet
inny nad nami dach
Ale przecie? co? si? prze?y?o
wi?cej ni?li dwa razy dwa
ludzie mówi? ?e pierwsza mi?o??
to najlepsze co cz?owiek ma
Sprawa znana od pokole?
których tyle ju? uby?o
?e zmieniaj? si? idole
ale wci?? ta sama mi?o??
Sprawa znana od pokole? nieszczególny
?aden dramat ?e zmieniaj? si? idole
ale mi?o?? wci?? ta samapowrót