Andrzej Sikorowski

?zy to nie wstyd

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Jutro o siódmej pod kinem Rex
je?li si? spó?ni? - wybacz ten grzech
z wiatrem we w?osach przysz?am na ?wiat
pi?kna i bosa, w d?ugach od lat
Zaraz wpadniemy w foteli plusz
frunie z nad ziemi srebrzysty kurz
g?owa przy g?owie oddechy dwa
sp?ynie spod powiek male?ka ?za
Zachowajmy j? na szcz??cie
niech ja?nieje nam jak ?wit
?zy to znak ?e bije serce
a to przecie? ?aden wstyd
Przejdziemy potem z noc? na ty
ksi??yc nam z?otej po?yczy mg?y
Znowu do bramy zgubi?am klucz
wi?c rozespany otworzy stró?
Przyjmie w podzi?ce grosik lub dwa
grosik na szcz??cie grosik jak ?za
która dzi? w kinie o nazwie Rex
pewnej dziewczynie sp?yn??a z rz?s
Zachowajmy j? na szcz??cie
niech ja?nieje niby ?wit
?zy to znak ?e bije serce
a to przecie? ?aden wstydpowrót