Andrzej Sikorowski

Wywar z przywar

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Poniedzielski

Ka?de z nas - wywar z przywar poetycka recydywa
Ka?de z nas - czarny las. ciemna ton
Ka?de z nas to inny ?wiat inny atlas snów i marze?
Jednak obok
Jednak z sob?
Jednak razem
Ma?? cz??? naszych przej?? tego co si? nam zdarzy?o
inni ludzie uwa?aj? ju? za mi?o??
By?by to spektakl s?aby kiepska stuka, film niemrawy
Ni to dramat, ni reklama ciep?ych mórz Sielankowy lekki tren
O czekaniu" zapis wra?e?
Kiedy obok
Gdy nie z sob?
Gdy nie razem
Ma?? cz???...
Mamy czas, na niebie znak Plan Sodomy, plan Itaki,
biegun z?a, swoj? czer?, swoj? biel
To podobno szkolny b??d, by w dyktandzie zwyk?ych zdarze?
s?owa dwa
Ty i Ja pisa? razem
Ma?? cz???...powrót