Andrzej Sikorowski

Odpowied? z Londynu

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Pod Rzeszowem pewien ch?op fanem by? muzyki pop
wi?c, napisa? niech ja skonam pismo do Eltona Johna
Jestem Pana wielbicielem wi?c na tac? dam w niedziel?
I z s?siadem si? podziel? ?eby Pan mia? zawsze top
Przysz?o pismo do Londynu wzi?? je gwiazdor z pewn? min?
w?o?y? s?ynne okulary i powiedzia? nie do wiary
Nagle zmieni? si? na twarzy, kaza? wezwa? dziennikarzy,
menagerów sekretarzy by podzieli? si? nowin?
Ustalono po namy?le po angielsku a wi?c ?ci?le
po wymianie telefonów i wypiciu dwóch bourbonów
?e je?eli jaki? ch?op chce by Elton trzyma? top
królem by? muzyki pop to si? mu odpowied? wy?le
Pozdrowienia dla rodziny matki ?ony lub dziewczyny
powodzenia w ka?dej sprawie w pracy w ?ó?ku przy zabawie
a w ogóle to good bye ?eby wszystko by?o naj
?eby mu rozkwita? kraj wi?c niech w si?? rosn? CHINYpowrót