Andrzej Sikorowski

Urodzona do bitwy

muz. i s?. Andrzej Sikorowski

?ni mi si? czasem wielka przygoda
jaki? w nieznane rejs
na antypodach rewia na schodach
w sali na milion miejsc

?ni? mi si? czasem takie szlagiery
jakich nie s?ysza? ?wiat
z?ote ordery dyplom z opery
dla konkurencji mat

Urodzi?am si? chyba do bitwy
i pó?nocny ko?ysa? mnie wiatr
gdy ton?cy do brzytwy lub ostatniej modlitwy
ja do przodu nie boj?c si? strat

Urodzi?am si? chyba w podró?y
lecz o przysz?o?? nie martwi? si? bo
nikt nie musi mi wró?y? czy si? niebo zachmurzy
ja na siebie pomys?ów mam sto

?ni mi si? czasem wielka przygoda
jaki? przetrwania test
bo to nie moda ani nagroda
?e si? na ziemi jest

?ni mi si? tak?e orkiestra d?ta oraz anielski chór
i jeszcze mi?ta do dyrygenta
który jest w moll i w Dur

Urodzi?am si??

Los mam przecie? dostatnio odziany
moja gwiazda mi mruga ?e tak
lecz w tym ?yciu udanym wci?? na ciebie kochany
wci?? na ciebie sposobu mi brakpowrót