Andrzej Sikorowski

Wizytówka

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Grupa Pod bud? - bior?c rzecz w ca?o?ci
to jedna pani i trzech panów te?
metr osiemdziesi?t wysoko?ci i ze trzy metry wszerz
Ten sam w szufladzie mamy paszport
a co to znaczy ka?dy dobrze wie ,
??czy nas niech?? do g?upawych w?adców,
i ch?? na piwo w chwile z?e ­
Jak wszyscy ludzie na kawa?ek chleba
musimy tyra? no i szlus
i do wspólnego b??kitnego nieba
ten sam szybowiec b?dzie nas niós?
Lecz je?li kiedy? tu? po wiadomo?ciach
Przyjdzie wam ch?tka by odkr?ci? gaz
To zastanówcie si? przy których go?ciach
Lepiej si? sp?dza wolny czaspowrót