Andrzej Sikorowski

Moje dwie ojczyzny

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Jest taki kraj na po?udniu
gdzie wyspy ton? w b??kitach
Gdzie Bóg zapomnia? o grudniu
i zawsze d?wi?czy muzyka
Jest taki kraj wiecznej wiosny
pachn?cy wiatrem i morzem
gdzie mi?o?? to wiersz mi?osny
nienawi?? ta pchni?cie no?em
Lubi? tam by? lubi? tam by?
w s?o?cu najlepiej marzy?
ch?odn? jak noc ambrozj? pi?
i wita? ?wit na pla?y
lubi? ten zgie?k zapach i smak
i szum radosny w g?owie
w cyprysach zapl?tany wiatr
gor?ce oczy kobiet
Jest taki kraj tu nad Wis??
pod nieba szarym o?owiem
Tu moje imi? nazwisko
tu w ziemi moi ojcowie
I chocia? wci?? narzekaj?
?e st?d daleko do ?wiata
to tylko w tym jednym kraju
potrafi? kocha? i p?aka?
Bo tylko tutaj sprzedaj? chleb
który z dzieci?stwa pami?tam
skrzypi pod nog? wczorajszy ?nieg
i najpi?kniejsze s? ?wi?ta
i cho? mnie czasem zalewa krew
i my?li mam nie-zbadane
to tutaj wros?em po wieków wiek
drzewem którego nie z?amiesz
Bo tylko...powrót