Andrzej Sikorowski

Nasz pami?tnik

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Kiedy na jesie? nie ma rady
nic tylko usi??? i zat?skni?
wtedy wyjmuj? z dna szuflady
najstarszy szkolny swój pami?tnik
Dotykam rogów z sekretami
których nie wolno za nic ruszy?
i ??cz? twarze z imionami
zapisanymi w k?cie duszy
Gdzie ich po ?wiecie wszystkich rozwia?o
ilu do dzisiaj ma bycz? min?
czy si? uda?o czy si? uda?o
szcz?cie wydusi? niby cytryn?
Co z tych dzieciaków dzisiaj zosta?o
i co tam robi? w najdalszej dali
czy si? uda?o czy si? uda?o
pami?ta? zawsze jak obiecali
A kiedy jesie? dooko?a
zapala drzewa pa?skim gestem
to mam ochot? g?o?no wo?a?
?e tutaj czekam ?e tu jestem
?e je?li te? potrafi? t?skni?
za czasem który skry?a mg?a
to niech popatrz? w swój pami?tnik
jak jedna Anka z trzeciej A
Gdzie ich po ?wiecie...powrót