Andrzej Sikorowski

Impresario i poeta

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Konstanty I.Ga?czy?ski

Darmo wo?a? wo?nicy: stój
zawsze?my razem bracie mój
ty jeste? cyfra ja zgryzota
jedziemy tak ju? wiele lat
teraz jest zima bia?y ?wiat
wiatr nam ?niegowe brody mota
jakkolwiek zwiesz si? : stary druh,
redaktor prezes jest nas dwóch
i zawsze dwóch i zawsze razem
toczy si? nasz zabawny wóz
przez skwar i kurz, przez wiatr i mróz
a w wozie kanciarz i b?azen
ty wci?? rachujesz ja wci?? ?pi?
ci?gniesz za r?kaw budzisz mnie
?ebym pofruwa?, ?ebym tworzy?
a kiedy stworz?
krzywy pysk mi pokazujesz
?eby zysk mie? wi?kszy
z moich dziwactw bo?ych
i tak jedziemy mija wiek
jak ma?a lampka mórz i rzek
nie zliczy? w drodze utrapionej
i zawsze w dwóch i ?aden sam
ja w gwiazdach wszystkie ?wiat?a znam
ty w miastach wszystkie telefony
moje porywy ?miesz? ci?
moje upadki ciesz? ci?
i gorsz? furi? o jesieni
jak szpicel trzymasz przy mnie stra?
jedziemy twarz? w twarz
dalecy i przyczajenipowrót