Andrzej Sikorowski

Nie patrz na to mi?a

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

?wiat jest taki a nie inny
i zapewne si? nie zmieni
og?osili wczoraj s?ynni dwaj uczeni
a w przypadku s?ynnych ludzi
ka?da my?l jest ca?kiem dobra
wi?c ci go?cie otrzymali zaraz Nobla
Mieli racj? jest jak by?o
czyli ca?kiem nieciekawie
w rowie le?y pierwsza mi?o?? po zabawie
jak si? bawi? to si? bawi?
krzy? na szyi w d?oni "seta"
i na niebie czasem zjawi si? kometa
Zamknij oczy nie patrz na to moja mi?a
pod powiek? znacznie lepsze s? obrazy
i w tym nasza si?a
i w tym nasza si?a
?e umiemy jeszcze czasem marzy?
Jak si? bawi? to si? bawi?
a tu biedy coraz wi?cej
i wa?niejszy jest karabin ni?li serce
tutaj si? zabaw? ?yje
za to t?pe rz?dz? g?owy
a czasami kretyn z kijem bejsbolowym
Nie patrz mi?a na to wszystko
cz?owiek musi si? szanowa?
niech nie schyla si? za nisko twoja g?owa
lecz na chwil? moment jeden
za to z góry ci dzi?kuj?
otwórz oczy tylko kiedy mnie ca?ujesz
A na reszt? zamknij oczy moja mi?a...powrót