Andrzej Sikorowski

Pro?ba o wyspy szcz??liwe

Muzyka: Jan.Hnatowicz, s?owa: K.I.Ga?czy?ski

A ty mnie na wyspy szcz??liwe zawie?,
wiatrem ?agodnym w?osy jak kwiaty rozwiej, zaca?uj,
ty mnie uko?ysz i u?pij, snem muzykalnym zasyp, otuma?,
we ?nie na wyspach szcz??liwych nie przebud? ze snu.

Poka? mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na ga??ziach pozwól mi us?ysze? zielonych,
du?o motyli mi poka?, serca motyli przybli? i przytul,
my?li spokojne ponad wodami pochyl mi?o?ci?.powrót