Andrzej Sikorowski

Bo przecie? razem

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Gdyby tak zebra? wszystkie zimy,
zamiecie które si? prze?y?o
takiej lawiny, takiej lawiny
jeszcze kochany tu nie by?o
A gdyby zebra? wszystkie wiosny
które szumia?y wichrem w g?owach
pewnie by powsta? sonet mi?osny
?eby Petrarka móg? si? schowa?
Bo przecie? razem obok siebie tyle chwil
do ziarna ziarno si? zbiera?o krok po kroku
za nami setki godzin i tysi?ce mil
w poszukiwaniu l?du który zwie si? spokój
Bo przecie? razem obok siebie tyle lat
sami nie wiemy jak to wszystko si? uda?o
a srebrny deszcz, który we w?osach znaczy ?lad
to jakby medal za odwag? i wytrwa?o??
A gdyby rozla? do butelek
wszystko co razem si? wypi?o
takie wesele, takie wesele
jeszcze si? nigdy nie zdarzy?o
A gdyby zebra? wszystkie noce
po których mdleli?my z gor?ca
to by?by koncert, by?by koncert
bez s?ów muzyki i bez ko?ca
Bo przecie?...powrót