Andrzej Sikorowski

Znaków szczególnych brak

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Siedz? pod drzewem migda?owym
i s?cz? bia?e, bia?e wino
mam oczy dooko?a g?owy
przygl?dam si? dziewczynom
One zdoby?y szturmem pla??
od spojrze? kipi, kipi woda
z dum? obnosz? tatua?e
bo taka teraz moda
Czerwona ró?a pod ?opatk?
na brzuchu dwa splecione drzewa
skorpion si? wspina po po?ladku
dok?d, a? wstydz? si? za?piewa?
Rami? oplata li?? laurowy
?ydk? aztecki bóg p?odno?ci
na biu?cie ptaszek kolorowy
jemu to tylko pozazdro?ci?
Siedz? pod drzewem migda?owym
i s?cz? bia?e, bia?e wino
mam oczy dooko?a g?owy
przygl?dam si? dziewczynom
S? cudnie wytatuowane
ale nie dla mnie wiem to przecie?
bo zakocha?em si? na amen
w czystej jak ?za kobiecie
Znaków szczególnych nie posiada
wiem to po wielu latach razem
lecz kiedy smutek na mnie spada
jest lekiem, dachem, drogowskazem
Ona nie nosi tatua?y
i w szarym t?umie ginie co dnia
lecz jeden u?miech na jej twarzy
to dla mnie lampa i pochodniapowrót