Andrzej Sikorowski

Piosenka dla Figi

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Powiedzia? kiedy? m?dry facet
i ja to dzisiaj tak?e wiem
?e nie ma jak daleki spacer
daleki spacer z psem
S? durnie, którzy wielbi? prac?
nie wiedz? co to znaczy tlen
a mnie najbardziej kr?ci spacer
daleki spacer z psem
Wiernym pilnuje mnie spojrzeniem
zna ka?dy gest i ka?de s?owo
i to co w nim najbardziej ceni?,
?e nie chce bawi? mnie rozmow?
Zawsze znajduje smycz i miejsce
na wiatr i jesie? czasem szczeka
i najwa?niejsze, najwa?niejsze
nie jest podobny do cz?owieka
Powiedzia? kiedy? m?dry facet
i ja to dzisiaj tak?e wiem
?e nie ma jak daleki spacer
daleki spacer z psem
Za nic mam dwory i pa?ace
i ?ycie jak ró?owy krem
dla mnie si? liczy tylko spacer
daleki spacer z psem
Wiernym pilnuje...
Wi?c niech postawi wreszcie ?wiat
pe?en oszustów oraz drani
chocia? niewielki pomnik psa
za to, ?e umie kocha? za nicpowrót