Andrzej Sikorowski

Wielkie pranie

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Nastawimy wielkie pranie ?eby sp?uka? z ubra? przesz?y czas
od?wie?ymy nasz? pami?? przywrócimy oczom dawny blask
Jak za pierwszym ca?owaniem uniesiemy si? do gwiazd
w argumentów wodzie, proszku s?ów
moja bluzka p?onie niczym g?óg
a bielutka twa koszula
czule si? do niej przytula
W szarych wspomnie? pianie nag?y b?ysk
pe?ne wirowanie szcz??cia krzyk
coraz szybciej si? kr?cimy
i znikaj? nasze winy
Przy kominie rozwiesimy czy?ciute?kich uczu? ca?y sznur
na kolejne starcz? zimy zdobywanie jeszcze wy?szych gór
o mi?o?ci zanucimy która znowu zabrzmi w Dur
Znów spragnione d?onie daj? znak
moja bluzka p?onie niby mak
a bielutka twa koszula
czule do niej si? przytula
Jestem w siódmym niebie ca?a dr??
i wpatrzona w ciebie jak przez mg??
nagle widz? o mój Bo?e!
w innym jeste? ju? kolorzepowrót