Andrzej Sikorowski

Co najmniej kilka razy

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Za to co teraz powiem
nie miejcie do mnie urazy
s?dz?, ?e ?ycie Panie, Panowie
zaczyna si? kilka razy
co najmniej kilka razy
Najpierw si? cz?owiek rodzi
kto? go wydaje na ?wiat
przewraca si?, wstaje, chodzi
a obok siostra lub brat
siostra lub brat
Potem si? ka?? uczy?
cho? wokó? pokus chmura
do kolejnego ?ycia kluczyk
nazywa si? matura
A potem co? tam badasz
rozumie? co? zaczynasz
mozaika si? uk?ada
pojawia si? rodzina
A potem jest czterdziestka
nadzieja wielkich przygód
wi?c ci?gle na nie czekasz
z rosn?cym bólem w krzy?u
A dzisiaj jasne dla mnie jest jak s?o?ce,
które nad rynkiem wisi
?ycie zaczyna si? po "pi??dziesi?tce"
wi?c szybko trzeba j? wypi?
?ycie zaczyna si? po "pi??dziesi?tce"
wi?c szybko trzeba j? wypi?
po prostu wypi? i tylepowrót