Andrzej Sikorowski

Gdy mnie kocha? przestaniesz

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Gdy mnie kocha? przestaniesz to powiedz
powiedz kiedy mnie kocha? przestaniesz
to si? cz?owiek wyp?acze jak cz?owiek
w bia?ym ?ó?ku nad ranem
Nie przysy?aj mi listów ostatnich
nie owijaj w bawe?n? stów poru
lepiej si?d?my do cieplej kolacji
pod okapem wieczoru
Na talerzach ?wiecy blask
dymi waza pe?na gwiazd
a pod sto?em kot si? ?asi
co? stukn??o na tarasie mo?e wiatr
Pi?tro wy?ej ?wicz? Lista
a zawiane towarzystwo
gdzie? przed bram? wykrzykuje
stró? im tego nie daruje
stró? artysta
Posiedzimy tak sobie we dwoje
po?ród spraw których nigdy nie by?o
potem w starym zacisznym pokoju
znowu wyznasz mi mi?o??
Gdy mnie kocha? przestaniesz bez racji
powiedz o tym od razu kochany
wtedy zjemy kolejn? kolacj?
na wieczoru dywaniepowrót