Andrzej Sikorowski

Górska kol?da

muz.i s?.Andrzej Sikorowski

Drogi zanios?o, ?cie?ki zawia?o
gdzie si? ukry?a?, gdzie si? podzia?a?
szukali wszyscy, razem wo?ali
zerkali w okna drewnianych chat

Przecie? tak ma?o czasu zosta?o
i ju? kapela dobrze rozgrzana
w izbie czerwono a? od korali
a panny m?odej brak i brak.

Górska kol?do w futrzanej czapie
w ko?uchu wiatrem suto wyszywanym
leci po ciebie orszak skrzydlaty
weselne dzwoni? sanie.

Górska kol?do w czapie futrzanej
górska kol?do ?nie?nobia?a pani
mróz ci w posagu wniós? Zakopane
by? królowa?a nad nim.

Drogi zawia?o, ?cie?ki zawia?o
lecz ci? znale?li, rada? nie rada
bo gdy szukali, nawo?ywali
zdradzi? kryjówk? zbudzony las.

P?dz? wi?c konie, wnet b?dzie dnia?o
i go?ci trzyma? tak nie wypada
to?by ludziska potem gadali
?e panny brak?o w za?lubin czas.

Górska kol?do...powrót