Andrzej Sikorowski

To by?o

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Z wielu pieców si? jad?o chleb
bo od lat przygl?dam si? ?wiatu
nieraz rano zabola? ?eb
i mówili zmiana klimatu

Czasem trafi? si? wielki raut
albo feta proletariatu
czasem podró? w najlepszym z aut
cz??ciej szare drogi powiatu

Ale to ju? by?o i nie wróci wi?cej
i cho? tyle si? zdarzy?o
to do przodu wci?? wyrywa g?upie serce
ale to ju? by?o znik?o gdzie? za nami
cho? w papierach lat przyby?o
to naprawd? wci?? jeste?my tacy sami

Na regale kolekcja p?yt
i wywiadów pe?ne gazety
za oknami kolejny ?wit
i w sypialni dzieci oddechy

One lec? drog? do gwiazd
przez niebieski ocean nieba
ale przecie? za jaki? czas
b?d? mog?y same za?piewa?powrót