Andrzej Sikorowski

Ballada o wojnie i pokoju

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Józef Baran

Ty jeste? wojn? ja pokojem
z nocy wyszed?e? ja ze ?wiat?a
Sta? lubisz w wietrze z burz? w g?owie
gdy ja si? modl? o pogod?
Dom umiesz zburzy? podrze? spokój
który ja tka?am ca?? dob?
Gdy przeciw sobie si? wyprawiasz
daremnie ci zabiegam drog?
Ból umiesz zada? gwiazd? str?ci?
cudz? lub w?asn? by spada?a
ja b?d? wtedy nad ko?ysk?
cierpliwie now? roznieca?a
Jedna jest od pocz?tku waga
a w niej dwie szale - ty i ja
i tylko noc? mi?dzy nami
przez chwil? zawieszenie trwa.powrót