Andrzej Sikorowski

Wiosenna piosenka o Pani Teresce

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Pani Tereska w biurze siedzi
czeka na ?wiata koniec
kto? o planetach jej powiedzia?
?e w rz?dku ustawione
Pani Tereska ma go?ców rot?
i wa?ne telefony
no i ksi?gow? która dwa z?ote
ogl?da z ka?dej strony
Tymczasem wiosna wskrzesza muchy
i rosn? z szumem trawy
a po ulicach chodz? s?uchy
?e ma si? co? poprawi?
I marzy si? Teresce pono
gor?ce mi?owanie
ju? pan Jureczek z dzia?u obok
brod? zapu?ci? dla niej
I marzy si? Teresce mi?o??
gor?ca jak piekarnik
i ?eby w sklepach wszystko by?o
i wczasy gdzie? w Szwajcarii.powrót