Andrzej Sikorowski

Piosenka o naszym ogrodzie

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

W naszym ogrodzie reszta nadziei za wielkim murem
i nowy co dzie? bilet w kieszeni za siódm? gór?
W naszym ogrodzie powi?d?y trawy w naszym ogrodzie
dawno ucich?y d?wi?ki zabawy w porannym ch?odzie
Jesie? nadchodzi cho? jej nie s?ycha? szara jak koniec
i nawet ptakom trudno oddycha? w ci?g?ej pogoni
W naszym ogrodzie pró?no si? trudzi?
o ?adnej porze nie spotkasz ludzi
i to najgorszepowrót