Andrzej Sikorowski

Zabawa

Muzyka: Jan Hnatowicz, Andrzej Sikorowski, s?owa: Andrzej Sikorowski

Przy niedzieli po k?pieli
korek od szampana strzeli?
pannie w bieli kto? da? kielich
ale? b?d? si? weseli?
Przylecieli rado?? dzieli?
wszyscy z rajskich stron anieli
dary dali co je mieli
potem ?piewa? rozpocz?li
To szalona zabawa to szalone ?wi?to
sto?y ca?e w potrawach pachnie wokó? mi?t?
to zabawa szalona kiedy pij? zdrowie
ludzie szersi w ramionach i mocniejsi w g?owie
W poniedzia?ek za? o ?wicie
przysz?o si? mocowa? z ?yciem
?yciem które znakomicie
wie jak trzeba si? wykrzycze?
Teraz sp?aci? sto po?yczek
i ob?owi? si? sowicie
?eby potem znów na szczycie
pi? nektary je?? s?odycze
To szalona zabawa...powrót