Andrzej Sikorowski

Prowad? mnie ulicoProwad? mnie ulico, prowad? mnie za r?k?
Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle.
Bramy co na o?cie?, kwiaty w ka?dym oknie
I ten mój samotny, i ten mój samotny marsz.

Pomi?dzy domami prowad? mnie ulico
Trakcie wydeptany ludzi nawa?nic?
Rado?ci alej? gwiazdy ci si? ?miej?
I dla ciebie wieje wiatr, i dla ciebie wieje.

W samym sercu miasta, czytam to na twojej twarzy
W samym sercu miasta co? si? na? przydarzy.

Prowad? mnie ulico, prowad??e za r?k?
Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle
Bramy co na o?cie? kwiaty w ka?dym oknie
I ten nasz ulotny i ten nasz ulotny marsz.

Prowad? mnie ulico, bo ja ci?gle czekam
Czy si? nie oka?e ?e? ulico ?lepa.
?e mnie ok?ama?a?, ze mój cel zabra?a?
Pokaza?a? inn? twarz, pokaza?a? inn?.

W samym sercu miasta, czytam to na twojej twarzy
W samym sercu miasta co? si? nam przydarzy.powrót