Andrzej Sikorowski

Jak kapitalizm, to kapitalizm

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Moi koledzy poszli w biznesy
bo przesta? s?ucha? ich naród
moim kolegom p?czniej? kiesy
a ja zosta?em sam z gitar?
Maj? hurtownie pe?ne towaru
i sekretarki jak ?anie
sta?? przepustk? do wszystkich barów
nie musza chodzi? tam gdzie taniej
Jak kapitalizm to kapitalizm
jeste?my wielcy byli?my mali
pierwsz? brygad? w radiu nadali
jak?? ulic? przemianowali
Jak kapitalizm to kapitalizm
?yda z Ubekiem w lesie z?apali
ko?ció? podobno chcieli podpali?
a? strach pomy?le? co b?dzie dalej
Moi koledzy poszli w biznesy
bo przesta? s?ucha? ich naród
nawet gdzie? w niebie maja adresy
a ja zosta?em sam z gitar?
Ka?dy zbuduje will? i basen
normalna przecie? to sprawa
i tylko jako? smutno mi czasem
?e nie mam z nimi o czym gada?
Jak kapitalizm .....
Jak kapitalizm to kapitalizm
szabl? we?miemy co nam zabrali
jeste?my mali byli?my mali
?eby?my tylko si? doczekalipowrót