Andrzej Sikorowski

Kraków, Piwna 7

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

By?em u wró?ki - Piwna 7 wysokie kr?te schody
ile mi jeszcze chcia?em wiedzie? up?ynie w Wi?le wody
jaka mnie kiedy? czeka bieda lub jakie urodzaje
Czy mi gitar? przyjdzie sprzeda? czy lecie? na Hawaje
A wró?ka chucha w szklan? kul? i mówi do mnie czule
Przed tob? s?awa wieczna zabawa wszystko jak z nut pieni?dzy w brud
Wspania?e p?yty pi?kne kobity zdrowie jak dzwon wygodny tron
Zegnam staruszk? lekki ca?y i ruszam w dó? po schodach
nagle potykam si? o ma?y wyj?tek w jej prognozach
i my?l? tak spadaj?c z hukiem niby dojrza?a gruszka
w ko?cu przyszed?em po nauk? zatem niech ?yje wró?ka
niech dalej chucha w szklan? kul? i mówi do nas czule
Przed wami s?awa wieczna zabawa wszystko jak z nut pieni?dzy w brud
wspania?e p?yty pi?kne kobity zdrowie jak dzwon wygodny tronpowrót