Andrzej Sikorowski

Moja druga strona

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Nie powiedzia?em Ci o jednej sprawie
chocia? w zasadzie mówi? wszystko
ta?czy?em wczoraj na zabawie
z jedn? panienk? ciut za blisko
nie powiedzia?em ci o kilku piwach
wypitych wczoraj na ?niadanie
lecz gdy do boju tr?bka wzywa
pró?ne gadanie
Wybacz ale taki jestem ju?
po jednej stronie pono? dusza cz?owiek
z drugiej strony mam w kieszeni nó?
i burz? w g?owie
z jednej strony serenady gram
i oprowadzam ci? po siódmym niebie
Bo t? drug? stron? przecie? mam
tylko dla siebie
Nie powiedzia?em Ci o jednej sprawie
chocia? w zasadzie mówi? wszystko
ta?czy?em wczoraj na zabawie
z jedn? panienk? ciut za blisko
na trawie l?ni?a ju? poranna rosa
i by?y s?owa które dobrze znasz
kiedy znalaz?em w jej spl?tanych w?osach
Twoj? kochan? twarzpowrót