Andrzej Sikorowski

Moje kobiety

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Kiedy ?ona powraca z podró?y
powitanie uk?ada si? w wiersz
czas mi wtedy przestaje si? d?u?y?
i odkurzaczowi te?
Kiedy córka ze szko?y przychodzi
to problemy spadaj? jak deszcz
przy fizyce mnie pami?? zawodzi
przy matematyce te?
Kiedy moje kobiety s? w domu
t?ok si? robi przed ka?dym lustrem
a ja o tym nie mówcie nikomu
rzadko miewam na piwo przepustk?
kiedy moje kobiety s? w domu
to nie .mog? przeklina? i ty?
a bez tego nie mówcie nikomu
trudno sob? czasami by?
Kiedy ?ona powraca z podró?y
to nie pyta z kim kiedy i gdzie
twarz ma jasn? jak niebo po burzy
i o wszystkim wszystko wie
Kiedy córka ze szko?y przychodzi
niesie plecak rado?ci i trosk
a ja mówi? ?e nic ?e nie szkodzi
i topnieje niby wosk
Kiedy moje kobiety s? w domu
t?ok si? robi przed ka?dym lustrem
a ja o tym nie mówcie nikomu
rzadko miewam na piwo przepustk?
kiedy moje kobiety s? w domu
to nie mog? przeklina? i ty?
a bez tego nie mówcie nikomu
trudno sob? czasami by?
Kiedy moje kobiety s? w domu
pe?no wsz?dzie ich w?osów i rz?s
ale wyznam nie mówcie nikomu
tylko wtedy ten dom ma senspowrót