Andrzej Sikorowski

Koledzy taty

muz. i s?. Andrzej Sikorowski, ?piew: Maja Sikorowska

Przychodzili wieczorami rozmawiali godzinami
wódk? pili
przeklinali i blu?nili o muzyk? si? k?ócili
dzielni byli
wielcy pi?kni i bogaci kopiowali ich piraci
zero strachu
a szalone ma?olaty wyrywa?y autografy
bez obciachu

ref:
Koledzy mojego taty i ja
to przecie? odleg?e ?wiaty s? dwa
lecz wyzna? musz? nie?mia?o
?e chyba mi si? uda?o
w pami?ci bowiem zosta?o
z tych rozmów prawdy niema?o
a takiej dzisiaj dzisiaj brak

Na mój upór nie ma rady id? w ich na piasku ?lady
no i kropka
i nie my?l? o tym prawie ?e mnie mo?e w tej zabawie
klapa spotka?
dobre rady w kiesze? wzi??am i wyp?ywam na ocean
ma?? ?ódk?
licz?c ?e sztormow? noc? jednak przyjd? mi z pomoc?
po cichutkupowrót