Andrzej Sikorowski

Pasjans 1990

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

W starej szkatu?ce dwie talie kart
szkatu?ka z per?owej masy
pokryte kurzem o wielu lat
czekaj? na lepsze czasy
damy królowie i ca?y dwór
sen taki ?ni? najcz??ciej
?e jest tam gdzie? zielony stó?
i graczy czyste r?ce
Tyle razy na ?opatki wy?o?eni
W nieudanych pasjansach
Z g??bokimi impasami pogodzeni
W bryd?ach i w preferansach
W starej szkatu?ce dwie talie kart
szkatu?ka z per?owej masy
pokryte kurzem o wielu lat
czekaj? na lepsze czasy
i my czekamy na lepsze dni
na z?ot? mann? z nieba
która po nocach wci?? si? ?ni
i której tak nam potrzeba
Tyle razy na ?opatki wy?o?eni
W nieudanych pasjansach
Z g??bokimi impasami pogodzeni
W bryd?ach i w preferansach
Tyle razy na ?opatki wy?o?eni
W nieudanych pasjansach
W dziwnym ta?cu zap?akani, zagubieni
Cho? nikt nie prosi? do ta?capowrót