Andrzej Sikorowski

Majka ogl?da mieszkanie

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

W drewnianym aeroplanie
kr??ymy nad mieszkaniem - uwaga drzwi
Pod nami ??ka pod?ogi
i stare wytarte progi pod jednym mysz spokojnie ?pi
Nad kuchni? chmura niebieska
to naszej mamy królestwo - kraina zup kraina ciast
A mama z g?ow? w tej chmurze
z muchami walczy i z kurzem od tylu lat
Pogod? mamy wspania??
k?opoty zosta?y na dole
cho? radio znowu poda?o
?e ro?nie konflikt pokole?
A teraz kurs na ?azienk?
nad morze nasze male?kie - w szamponów mgle
patrz w k?cie pralka nad?ta
za chwil? wojn? rozp?ta o wolny dzie?
Powoli trzeba l?dowa?
zabawki wszystkie pochowa? - w szuflady trzy
i tylko nie wiem córeczko
kto tutaj my?li jak dziecko - czy ja czy typowrót