Andrzej Sikorowski

Jakby jeden rytm

muz. i s?. Andrzej Sikorowski

Kobiety lubi? b?yskotki
kawiarnie z cich? muzyk?
powietrze ci??kie od plotki
i d?ugie rozmowy do nik?d

M??czy?ni wol? krawaty
i samochody sportowe
i nie s? wra?liwi na kwiaty
i maj? mocniejsz? g?ow?

A wszystko razem pono? jeden rytm
a wszystko razem to jest pono? jak w zegarze
i tylko jako? wci?? za ma?o jasnych dni
i tylko wci?? zbyt wiele nie spe?nionych marze?

A wszystko razem pono? jeden rytm
i podró? d?u?sza nieco ni?li st?d do Gdyni
a wszystko razem taka ksi??ka taki film
?e wysiadaj? i Konwicki i Fellini

Kobieta zwiewna istota
nadzieja przekle?stwo modlitwa
nami?tno?? silniejsza od z?ota
i wielka bez ko?ca gonitwa

M??czyzna ma inne zalety
i mówi? ?e nigdy nie p?acze
i zawsze kocha kobiety
cho? czasem bywa inaczej

A wszystko razem??powrót