Andrzej Sikorowski

Pastora?ka dla poetów

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Id? sobie poeci po?ród ?nie?nej zamieci
czapki maj? na bakier a na d?oniach siniaki od piór
si?d? teraz za sto?em by napisa? z mozo?em
co? co b?dzie ?piewane co? co b?dzie podane przez chór
A orkiestra ju? si? stroi
i maestra chór si? boi
bo kol?da pi?knie musi brzmie?

Nuty niby gwiazdy lec? wiolinowe klucze lec? a poeci jeszcze klec? tekst
Stoj? z?ote litery i przecinki ze cztery
pastora?ka sko?czona i wieczerza wniesiona by je?? a my wszystkim kochanym
tym nieznanym i znanym
zdrowia szcz??cia ?yczymy
niech wam darz? si? rymy i cze?? A kol?da ju? za drzwiami
ju? rozmawia z ulicami
ju? si? wciska pod poduszek puch
?eby mróz nie nazbyt srogi
?eby nam nie brak?o drogi
?eby nigdy nie zabrak?o s?ów.powrót