Andrzej Sikorowski

Kiedy us?ysz? dobre s?owo

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Kiedy mi rzucasz dobre s?owo
kiedy us?ysz? s?owo dobre
to mi dach wyrasta nad m? g?ow?
i nawet strach ma oczy modre
Wokó? spadaj? z drzew miesi?ce
lecz ja posprz?tam je bez ?alu
i mocniej zwi??? koniec z ko?cem
i b?dzie pi?kniej ni? w Wersalu
Ty jednak milczysz niby zegar
w którym kuranty s? zakl?te
pewnie si? nawet nie spodziewasz
?e we mnie co? za chwil? p?knie
Czy winna jestem czy bez winy
w tych sprawach ?atwo si? pomyli?
ale uwa?aj. by kto? inny
nie mówi?. do mnie w takiej chwili
Bo gdy us?ysz? dobre s?owo
którego bardzo mi potrzeba
to dach uro?nie mi nad g?ow?
a w?osy wzlec? a? do niebapowrót