Andrzej Sikorowski

Pro?ba o jedn? spokojn? noc

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

S?siedzie kochany w trzy biedy odziany
i kurtk? "of the sky"
rzu? dzisiaj narkotyk wró? wcze?niej z roboty
i spa? moim dzieciom daj
S?siedzie kochany Cracovia s? pany
i zawsze b?d? naj
wi?c zaraz po meczu po?egnaj kolesiów
i spa? moim dzieciom daj
Ja ci za to za?piewam takie "Sto lat" jak nikt
ciep?ym szeptem od ucha do ucha
To ci? b?dzie rozgrzewa? kiedy zbudzisz si? z?y
?e doko?a zupe?na posucha
S?siedzie kochany ty? sprawie oddany
dla której celem raj
Lecz powiem ci skrycie mym celem jest ?ycie
wi?c spa? i ?y? nam daj.powrót