Andrzej Sikorowski

Ogl?damy niebo lipcowe

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Ogl?damy niebo lipcowe noc? czarn? jak skrzyd?o kruka
ty o komin opar?e? g?ow? czego? szukasz
wypatrujesz gwiazdy co spada ?eby zd??y? z jakim? ?yczeniem
na brak szcz??cia jedna wszak rada mie? z?udzenia
Ale tutaj jest prawdy kawa?ek mocno wsparty o stó? i o piec
tu s? nasze starania wytrwa?e ?eby biec
Ogl?damy niebo lipcowe noc? czarn? jak skrzyd?o kruka
ty o komin opar?e? g?ow? gwiazdy szukasz
Je?li nawet zdarzy si? jedna i zabierze nas prosto do raju
to musimy o sprawach pami?ta? co zostaj?
Bo tu z nami jest prawdy kawa?ek mocno wsparty o stó? i o piec
tu s? nasze starania wytrwa?e ?eby biec.powrót