Andrzej Sikorowski

Nie jestem trendy

muz. i s?. Andrzej Sikorowski

Ja przy kawie w kafejce za rogiem
?rodek lipca wi?c czu?am si? bosko
on si? przyszed? oswaja? z na?ogiem
i udawa? ?e czyta Mas?owsk?

Ale w ko?cu odstawi? kieliszek
to ju? by?o pod koniec rozmowy
i poczu?am ?e ?wiat si? ko?ysze
gdy mnie spyta? o adres mailowy

Nie jestem trendy
i nie prowadz? swego blogu
ale do diab?a wiem któr?dy
pod jak? flag? jak? drog?

Przysz?o?ci si? nie boj?
bo nie ma nic na tamtym ?wiecie
i wiem ?e trzeba robi? swoje
zanim daleko przyjdzie lecie?

Moje s?owa frun??y do nieba
by?o cicho jak w pustym ko?ciele
pomy?la?am ? czy zawsze tak trzeba ?
i czy zawsze o jedno za wiele ?

Wi?c si? ba?am srogiego wyroku
?e ta panna to obciach i wiocha
a on spojrza? spod w?osów ob?oku
i powiedzia? ?e za to mnie kocha

?e nie jestem trendy?powrót