Andrzej Sikorowski

Majka przyjmuje defilad?

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Ju? zmiecione do czysta ?niadanie
wi?c zabawkom si? przyjrze? wypada
Majka dumnie stoi ma tapczanie
daje znak i ju? rusza defilada
przodem id? ?o?nierze za "pi?tk?"
których tato kiedy? kupowa?
dalej misio z kulawym zaj?czkiem
misia boli od fanfar g?owa
te fanfary to sprawka tr?bacza
który og?uch? ju? dawno od wrzasku
ale z drogi tr?baczej nie zbacza
i zanosi si? wrzaskiem od wrzasku
zezowaty pajacyk na gumce
trzyma lal? ju? ostatkiem si?
jej si? marz? u?a?skie wci?? hufce
a pajacyk zawsze beks? by?
tu? za nimi zdobywcy kosmosu
przed którymi milczy nawet grom
lecz na kwint? spu?cili dzi? nosy
bo im znowu nie odpali? cz?on
z tej parady nie bardzo weso?ej
jeden mora? si? ?atwo uk?ada
pami?tajcie po kres ?ycia szko?y
jakie zabawki taka defiladapowrót