Andrzej Sikorowski

Piosenka o ko?cu ?wiata

muz. i s?. Andrzej Sikorowski

A kiedy przyjdzie ?wiata koniec
Kidy ostatnia zga?nie gwiazda
staniemy obok na balkonie
powiemy sobie ale jazda

A kiedy przyjdzie ?wiata koniec
jaki? huragan albo potop
to si? po??cz? nasze d?onie
jak nigdy dot?d

I tak trzymaj?c ci? za r?k?
jak ko?ysank? na dobranoc
ostatni? wyznam ci piosenk?
dotychczas jeszcze nie nagran?

Takiego ko?ca mi potrzeba
o takim ko?cu nieraz marz?
?eby si? da?o jeszcze ?piewa?
kiedy si? nie da by? ju? razem

A kiedy przyjdzie ?wiata koniec
kiedy ostatnia zga?nie gwiazda
staniemy obok na balkonie
powiemy sobie ale jazda

Nie b?dzie grudnia ani czerwca
zapadnie wielka ciemna cisza
i us?yszymy bicie serca
którego jeszcze nikt nie s?ysza?

I tak trzymaj?c ci? za r?k?
jak ko?ysank? na dobranoc
ostatni? wyznam ci piosenk?
dotychczas jeszcze nie nagran?

Takiego ko?ca jestem pewien
o takim ko?cu nieraz marz?
?e jak odchodzi? to ze ?piewem
je?li si? ?egna? to ju? razempowrót