Andrzej Sikorowski

Piosenka na mandolin? i flet

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Raz pewien artysta r?k?
do góry podniós? i rzek?:
Napisz? jutro piosenk?
na mandolin? i flet
I zabra? si? do dzie?a
co mia?o potrwa? wiek
Piosenka pop?yn??a
na mandolin? i flet
A wokó? by?a cisza
i nagle jaki? szept
zaszepta?: tam do licha
ta mandolina i flet
I gra?y instrumenty
muzyk? co jak lek
Pod nieba firmamentem
wci?? z mandolin? flet
A? inny mistrz melodi?
w paradny ubra? tekst
o tym co razem robi?
ta mandolina i flet
O tym jak korzystaj?
Z ?ycia przez du?e ?
o tym jak razem graj?
ta mandolina i fletpowrót