Andrzej Sikorowski

Daleko - dwa kroki st?d

Muzyka: Anna Treter, s?owa: Andrzej Sikorowski

Do drogi si? szykuj, do drogi
do drogi dalekiej kochany
niech si? nie odmówi? nam nogi pijane.
Zabieram ci? w takie nieznane
któremu zabrak?o imienia
gdzie razem to znaczy na amen w marzeniach

Tam ju? pono? dotarli niektórzy
swoje szcz??cie w piosenkach ?piewali
zakochani w tej wielkiej podró?y
p?akali

Do drogi si? szykuj, do drogi
do drogi dalekiej kochany
niech si? nie odmówi? nam nogi pijane.
Ta droga to w sumie dwa kroki
za rogiem mieszkanie przyciasne
w fotelu od zmartwie? g??bokim na zawsze.

Tam juz pono? dotarli niektórzy
swoje szcz??cie w piosenkach ?piewali
zakochani w tej wielkiej podró?y
p?akali.powrót