Andrzej Sikorowski

Nasze razem przez telefon

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Zadzwoni? mo?esz je?li chcesz
Jeszcze chcesz mnie wys?ucha?
to nasze razem dobrze wiesz
to jest rzecz bardzo krucha
jak stuletnie szk?o
jak cesarski tron w naszych czasach
Wiesz wczoraj mia?am sen
obejmowa? mnie jaki? dziwny go??
mia? od Gardena p?aszcz
i znajom? twarz jakby bliski kto?
Zadzwoni? mo?esz je?li chcesz
jeszcze chcesz co? dorzuci?
to nasze razem dobrze wiesz
niby deszcz mo?e wróci?
je?li przerwie noc
twój schrypni?ty g?os nagle powie :
Wiesz wczoraj mia?em sen
ca?owa?a mnie dama dziwna do??
od Diora mia?a p?aszcz
i znajom? twarz jakby bliski kto?powrót