Andrzej Sikorowski

Dla ch?opaków z budowy

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Postawcie nam barak ch?opaki
posad?cie w ogródku dwa maki
iech ??k? pop?yn? jak wino
gdy wpadnie si? tutaj z dziewczyn?
Dziewczyna ma w?osy do ziemi
i oczy koloru jesieni
i strasznie pasuj? jej maki
postawcie nam barak ch?opaki
U was jest kiepsko i brak?o z?otej dachówki
pan magazynier zamkn?? wam usta na k?ódki
i tylko wiecha jeszcze si? do was u?miecha
chcecie ? t? wiech? pewnie do nieba dojecha?
Postawcie nam barak ch?opaki
posad?cie w ogródku dwa maki
niech ??k? pop?yn? jak wino
gdy wpadnie si? tutaj z dziewczyn?
lecz kwiaty podlejcie czasami
nim spadnie tu deszcz nad deszczami
i sp?ucze wam premie i plany
i krzykn? ch?opaki o rany
U nas jest kiepsko i brak?o z?otej dachówki
pan magazynier zamkn?? nam usta na k?ódki
i tytko wiecha jeszcze si? do nas u?miecha
chcemy z t? wiech? chyba do nieba dojecha?powrót