Andrzej Sikorowski

Blues o starych s?siadach

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Powiedz s?siedzie jak Ci si? wiedzie
za ?cian? która pono? uszy ma
mówi? ?e w ?wiecie wielkie zamiecie
mo?e ich tutaj nie przyniesie wiatr
wpadnij na chwil? wie?ci mam tyle
ile si? razy m?? genera? ?ni?
podam herbat? z lipowym kwiatem
i konfitury z przed wojennych dni
Pogaw?dzimy sobie nieco
kart zapytamy co nas czeka
starzy znajomi sk?d? przylec?
mo?e si? uda nie narzeka?
wybacz spó?nienie ju? si? nie zmieni?
ale pami?tam co to gest i szyk
kwiat w butonierce - na d?oni serce
i po kryjomu gdzie? nalewki ?yk
nalewka z?ota ?ycia ochota
rado?ci siostra i do ta?ca zew
rusz? do ta?ca lekko na palcach
no mo?e ca?kiem lekko to ju? nie
pogaw?dzimy sobie nieco....powrót