Andrzej Sikorowski

Romans z Harlequina

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Hotel dla bezdomnych dom
noce maj? mark? z??
lecz toki los mi dany taki fach
co chwila inne ?ciany inny dach
z?otem wyszywany song
Zabawiam si? s?owami których dawno brak
w gitarze mam dynamit a w kieszeni strach
ale tutaj przecie? tu wci?? przez okno zerka kto?
kto ma dosy? pod?ych s?ów ale si?y te? ma do??
kto za tob? niby mur i nie jeden przeszed? chrzest
kto wys?ucha? tylu bzdur ale ci?gle jeszcze jest
W barze najtrudniejszy marsz
zdarze? ci?gle pe?na gar??
spiszemy je w dolinie po?ród ska?
wydamy w Harleguinie tytu? b?dzie brzmia?:
"Razem jak dwa uszka w barszcz"
Zabawiam si? s?owami ...powrót